Arbeidsongeschikt, wat gebeurt er met uw inkomen?

Weet u wat er met uw inkomen gebeurt als u door arbeidsongeschiktheid minder of helemaal niet meer kunt werken? Het blijkt dat de meeste werknemers daarvan niet goed op de hoogte zijn.

Inkomen bij arbeidsongeschiktAls u door ziekte of een aandoening niet meer (volledig) aan het werk kunt, zijn er wettelijke regels die bepalen wat er met uw inkomen gebeurt. Daarnaast kan het bedrijf waar u werkt regelingen getroffen hebben om uw inkomen te beschermen. Onderzoeksbureau GfK heeft onderzocht hoe het staat met de kennis van werknemers over dit onderwerp. De resultaten waren opmerkelijk. Zo weet tweederde van de werknemers niet wat er wettelijk of in de cao geregeld is na twee jaar ziekte. Wel vertrouwen ze erop dat hun werkgever hen niet laat vallen. Maar of dat echt zo is?

Wettelijke regelingen
Eerst de wet. In het eerste jaar van ziekte, moet uw werkgever u 100 procent van uw salaris doorbetalen. In het tweede jaar is dat 70 procent. Na die periode komt u in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit verschillende regelingen, elk met hun eigen uitkeringen. Voor welke regeling u in aanmerking komt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent, uw arbeidsverleden (hoe lang u gewerkt heeft) en de vooruitzichten op herstel.De hoogte van de WIA-uitkering is gerelateerd aan uw salaris en de mate van arbeidsongeschiktheid. Bent u bijvoorbeeld minder dan 35 procent arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen uitkering. Ook geldt er een maximum uitkering. Als u veel verdient gaat u er harder in inkomsten op achteruit.Na verloop van tijd komt u terecht in een andere WIA-regeling. U gaat er dan meestal verder op achteruit en de uitkering wordt soms niet langer gekoppeld aan uw salaris, maar aan het minimumloon. Op de website van de rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.

Wat doet uw werkgever?
Het risico dat u er financieel op achteruit gaat, is behoorlijk als u langdurig arbeidsongeschikt bent. Daarom treffen werkgevers soms aanvullende voorzieningen om de inkomensdaling te beperken. In veel cao’s is bijvoorbeeld opgenomen dat u ook in het tweede jaar van ziekte 100 procent krijgt uitbetaald. Daarnaast kan uw werkgever voorzieningen getroffen hebben om de WIA-uitkering te verhogen. Maar zijn die regelingen er ook in uw bedrijf?

Wat kunt u zelf doen?
Vraag eens na welke regelingen uw bedrijf getroffen heeft op het gebied van arbeidsongeschiktheid en neem daarna contact op met ons kantoor. Wij bespreken met u hoe groot het inkomensrisico is en wat u zelf kunt doen om uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid op peil te houden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsbericht. Bookmark de permalink.