Overlijdensrisicoverzekering en de belasting

U wilt dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven als u komt te overlijden. Dat kan bijvoorbeeld door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Maar hoe zit dat dan belastingtechnisch met de premies en de uitkeringen?

Overlijdensrisicoverzekering en de belastingAls u of uw partner overlijdt kan dat een grote impact hebben op de gezinsfinanciën. Veel nabestaanden ontdekken dat er onvoldoende geregeld is en kunnen moeilijk rondkomen. Heel begrijpelijk dat u zo’n situatie wilt voorkomen. Ga daarom na of er in de pensioenregeling van uw werkgever ook aan de nabestaanden is gedacht. Is dat niet zo of vindt u de regeling onvoldoende? Dan is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) misschien een goede maatregel om inkomensachteruitgang na overlijden van de partner te voorkomen.

Verzekering of kapitaalopbouw?
Stel, u sluit een ORV af voor 100.000 euro. Beschouwt de Belastingdienst dit dan als vermogen en moet u daar dus belasting over betalen? Niet als de ORV een verzekering is die alleen uitkeert als de verzekerde voor de einddatum overlijdt. U bouwt met de premies namelijk geen kapitaal op en de Belastingdienst ziet een verzekerd bedrag niet als vermogen.

Erfbelasting betalen?
Als u een ORV heeft, betaalt u iedere maand een premie. Deze premie kunt u niet aftrekken van uw belastbaar inkomen. Dat is misschien jammer, maar het betekent wel dat uw achtergebleven partner geen inkomstenbelasting hoeft te betalen over de uitkering. Het kan wel zijn dat er erfbelasting betaald moet worden. Voor gehuwden en geregistreerd partners is dat niet snel een probleem. Zij hebben een vrijstelling van 633.014 euro (2015). Alleen als de uitkering daarbovenuit komt betalen zij over het meerdere erfbelasting. Dezelfde regels gelden voor ongehuwde partners die langer dan 5 jaar op hetzelfde adres wonen of een samenlevingscontract hebben.

Kruislings opmaken
Woont u samen zonder samenlevingscontract of bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan kunt u erfbelasting voorkomen door de polis kruislings op te laten maken. U en uw partner staan dan beiden op de polis en beiden betalen premie. Officieel betaalt u dan echter de premie voor uw eigen uitkering als uw partner overlijdt en andersom betaalt uw partner de premie voor de uitkering die hij of zij ontvangt als u overlijdt. Omdat degene die de uitkering krijgt zelf de premie heeft betaald, ziet de Belastingdienst die uitkering niet als erfenis.

Informatie en advies
Misschien wilt u graag weten hoe een overlijdensrisicoverzekering van belang kan zijn voor uw gezin. Neem dan contact op met ons kantoor. Wij adviseren u bovendien graag over een maatwerkregeling.

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsbericht. Bookmark de permalink.