Hypotheek en offerte

Tegenwoordig mogen geldverstrekkers alleen maar een bindende offerte uitbrengen. Alvorens de geldverstrekker overgaat tot het uitbrengen van die bindende offerte, zal de geldverstrekker eerst tal van documenten willen inzien, zoals een taxatierapport, een werkgeversverklaring, legitimatie, koopcontract e.d. Om te voorkomen dat in de tussentijd de hypotheekrente plotseling gaat stijgen, brengt de geldverstrekker eerst een rentevoorstel uit. Hiermee reserveert de geldverstrekker de afgesproken hypotheekrente voor een bepaalde periode.

Als alle ingeleverde bescheiden door de geldverstrekker zijn gecontroleerd en akkoord zijn bevonden, brengt de geldverstrekker een bindende offerte uit. De geldverstrekker kan niet meer terug. Is de klant tevreden met de bindende offerte, kan de bindende offerte geaccepteerd worden. De hypotheek is dan definitief geregeld. De afspraak bij de notaris kan gemaakt worden.