info over beleggingsverzekering

Belangrijke informatie voor houders van een beleggingsverzekering

Het zal u niet zijn ontgaan dat beleggingsverzekeringen de laatste tijd veel negatieve publiciteit hebben gekend, in het bijzonder omdat sommige van deze verzekeringen naar nu blijkt hoge, verborgen kosten hebben. Een aantal verzekeraars heeft, al dan niet in overleg met consumentenvertegenwoordigers, aangekondigd te zullen komen met een compensatieregeling. Naar aanleiding van deze commotie over beleggingsverzekeringen informeren wij u graag nader.

Aanbeveling Ombudsman
De maatschappelijke onrust over beleggingsverzekeringen heeft in het voorjaar van 2008 geleid tot een aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, de heer J.W. Wabeke. Met deze aanbeveling proberen verzekeraars en enkele consumentenvertegenwoordigers (bijvoorbeeld Stichting Woekerpolisclaim en Stichting Verliespolis) een algemene compensatieregeling af te spreken met verzekeraars voor polissen waarin mogelijk teveel kosten zouden zijn ingehouden.
Inmiddels hebben de eerste verzekeraars een regeling met de consumentenvertegenwoordigers afgerond en lijkt het erop dat meer verzekeraars zullen volgen. Het duurt echter nog zeker enige tijd voordat u duidelijkheid heeft of en hoe uw polis in aanmerking komt voor een compensatie.

Onderzoek Financiën
Daarnaast heeft het ministerie van Financiën onderzoek laten doen om er achter te kunnen komen welke concrete verzekeringen mogelijk wél en welke mogelijk niet in aanmerking komen voor een dergelijke compensatie.
Dit onderzoek is uitgevoerd door de AFM en de uitkomsten daarvan zijn op 9 oktober 2008 gepresenteerd. Hoewel er op diverse fronten ontwikkelingen zijn rondom de beleggingsverzekering is nog niet in alle gevallen duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn voor u als individuele polishouder. Daarom nemen wij nu zelf het initiatief omdat u van ons mag verwachten dat wij u, als uw intermediair, hierin bijstaan.

Uw rechten
Het is mogelijk dat ook u in het bezit bent van een beleggingsverzekering waarbij door de verzekeraar te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Nu er ondanks enkele compensatieregelingen nog geen duidelijkheid bestaat in welke gevallen er sprake is van een beleggingsverzekering waar door de verzekeraar te hoge kosten zijn ingehouden, adviseren wij u het zekere voor het onzekere te nemen en een zogenaamde stuitingsbrief aan uw verzekeraar te sturen. Daarmee behoudt u zich ten opzichte van de verzekeraar alle rechten voor. Eventueel kunt u zich op dit moment of later, na reactie van de verzekeraar, laten begeleiden door een rechtskundig adviseur (uw rechtsbijstandverzekeraar of een andere juridische adviseur), dat is aan u zelf. U kunt de brief ook sturen aan de verzekeraars die inmiddels hebben aangekondigd een regeling te hebben getroffen.

Check eigen situatie
Verder kan het zijn dat binnen uw bestaande beleggingsverzekering de premie voor de overlijdensrisicodekking onredelijk hoog is. Daarnaast kan de waardeontwikkeling binnen uw huidige beleggingsverzekering niet het verwachte rendement opleveren. Het kan wenselijk zijn om hierover nader contact te hebben.

Indien u vragen hebt over uw beleggingsverzekering, neem dan gerust contact met ons op.

Downloads en links
Hieronder treft u downloads aan en links naar andere websites die voor dit onderwerp relevante informatie bevatten.

Hoewel onze organisatie de grootst mogelijk zorgvuldigheid heeft betracht bij de totstandkoming van dit bericht, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het juist of onjuist gebruik van deze informatie en/of de daarbij behorende documenten. Dit omdat veel zaken over de beleggingsverzekering op publicatiedatum nog niet definitief zijn.