Lijfrente

Wat is lijfrente?

Een lijfrente is een levensverzekering waarvoor u periodiek of éénmalig een premie betaalt aan een verzekeringsmaatschappij. Daardoor bent u verzekerd van extra inkomen op een bepaald moment. Een lijfrenteverzekering verzekert een ‘lijf’. Overlijdt u, dan stoppen ook de uitkeringen, tenzij u extra bent bijverzekerd.

Een lijfrente bestaat uit een opbouwfase en een uitkeringsfase. Eigenlijk zijn het twee verzekeringen. Eerst sluit u een lijfrenteverzekering af om een bedrag op te bouwen. Nadert de verzekering de einddatum, dan kunt u – indien gewenst – een andere verzekeraar uitkiezen die het hoogste rendement op uw kapitaal geeft. Die laat u de lijfrente uitkeren.

In plaats van een lijfrenteverzekering kunt u ook een bancaire lijfrente afsluiten.

Wat is banksparen
Met banksparen voor uw pensioen kunt u, als u een pensioengat hebt, sparen of beleggen voor een aanvulling op uw pensioen. Dat kon voorheen alleen via lijfrente (een verzekeringsvorm). Sinds 1 januari 2008 is daar banksparen bij gekomen. U kunt op een geblokkeerde rekening bij een bank of verzekeraar kapitaal opbouwen door te sparen of te beleggen voor dat deel waarover u een pensioengat hebt.

Banksparen voor het pensioen bestaat, net als lijfrente, uit twee fasen; de fase waarin u geld spaart of belegt (opbouwfase), en de fase waarin u het opgebouwde kapitaal laat uitkeren (uitkeringsfase):

  • Opbouwfase; u bouwt kapitaal op voor een oude dag uitkering. Dat kan met maandelijkse premie of door een storting van een groot bedrag in één keer (koopsom). Het ingelegde bedrag (premie én koopsom) spaart u of het wordt voor u belegd. De inleg kunt u aftrekken van de belasting. De opbouwfase wordt ook wel ‘uitgestelde lijfrente’ genoemd.
  • Uitkeringsfase; Na het verstrijken van de looptijd van uw opbouwfase komt uw opgebouwde kapitaal vrij. Nu gaat u op zoek naar een bank of verzekeraar bij wie u dit bedrag onderbrengt. De bank of verzekeraar keert vervolgens naar keuze levenslang of gedurende een aantal jaren periodiek een deel van uw kapitaal uit. Deze uitkering is belast en heet ook wel ‘direct ingaande lijfrente’.