Aansprakelijkheid

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt u uw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. U hoeft de schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die u niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade u op grond van de wet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren is dat u aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschaden (de daaruit voortvloeiende schade) gedekt. Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft maar liefst 96,4% van de Nederlanders een AVP, maar dienen zij gemiddeld slechts eens in de 25 jaar een claim in. Velen vergeten nogal eens te claimen, omdat zij er niet aan denken dat de AVP dekking biedt.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?
Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren beschermt u de vermogenspositie van uzelf én van degene die door uw toedoen is benadeeld. Als u géén AVP hebt en bijvoorbeeld per ongeluk iemand letsel hebt toegebracht of een auto hebt beschadigd, kan de schadevergoeding flink oplopen. De meeste mensen hebben zo veel geld niet achter de hand en kunnen dat risico financieel dus niet zelf dragen. Daarmee dupeert u het slachtoffer extra, want niet voor niets luidt het gezegde dat u van een kale kip niet kunt plukken.