Opstal

Een opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering genoemd) dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daaronder vallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer en toilet. Schade aan je huis door bijvoorbeeld aardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn helaas uitgesloten.
Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers verplicht dat je een opstalverzekering afsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als dat afbrandt, is het onderpand ook weg.

Een opstalverzekering keert uit als jouw huis getroffen wordt door:

  • brand- en of blusschade;
  • rook- en roetschade;
  • schade door ontploffing;
  • wateroverlast (geen dijkdoorbraak);
  • blikseminslag;
  • storm;
  • neerslag en vorst;
  • inbraak en diefstal.

De schade wordt alleen vergoed als het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlang achterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: meestal vallen ook de fundamenten van het huis onder de dekking, maar dat is niet altijd het geval.