Wie betaalt de contra-expert?

Als u schade claimt kan uw verzekeraar een expert sturen om vast te stellen hoe groot de schade is en wat u dus vergoed krijgt. Het kan best zijn dat u het met deze schadebepaling niet eens bent. Kunt u dan een eigen expert in de arm nemen? En wie betaalt dat dan?

Wie betaalt de contra-expert?In de polisvoorwaarden van schadeverzekeringen staat bijna altijd dat u een eigen schade-expert mag inschakelen als u het niet eens bent met de schade-expert van uw verzekeraar. En meestal komen de kosten van deze contra-expert voor rekening van de verzekeraar. Dat klinkt prachtig, maar er zit helaas nogal een behoorlijke adder onder het gras. Verzekeraars hebben namelijk in de voorwaarden meestal ook opgenomen dat zij voor een contra-expert niet meer betalen dan wat zij aan hun eigen expert kwijt zijn. Met hun eigen schade-experts hebben zij echter heel lage tarieven afgesproken. U vindt geen contra-expert die tegen datzelfde bedrag voor u aan de slag gaat. Soms betaalt u wel 4 tot 5 keer zoveel. En die extra kosten betaalt u zelf.

Zelf in gesprek gaan
Heeft het dan wel zin om een contra-expert in te schakelen? Bij kleinere schade vaak niet: u bent in dat geval meer kwijt aan de kosten dan u wint met de hogere uitkering. Dan maar niets doen? Soms kunt u zelf in gesprek gaan met de verzekeraar. Als de schade bijvoorbeeld is geschat op basis van een foto en de schade-expert van de verzekeraar zelf niet eens langs is geweest. Of als de redenering in het rapport gewoon niet klopt. U heeft dan geen contra-expertise nodig om u te verweren.

Kosten en baten
Bent u het niet eens met de schade-expert van uw verzekeraar? Ga dan na wat er in de polisvoorwaarden staat over de vergoeding van de kosten voor contra-expertise. Staat er niets over een maximumvergoeding, dan moet de verzekeraar wettelijk gezien ‘alle naar redelijkheid gemaakte expertisekosten‘ vergoeden. De contra- expert moet dan wel een ander licht geworpen hebben op de schadeomvang en het schadebedrag moet daardoor hoger uitvallen. Is er wel sprake van een maximum vergoeding? Schakel dan niet zomaar een contra-expert in, maar overleg eerst met uw verzekeraar. Ook kunt u met ons bespreken of de kosten voor de contra-expertise opwegen tegen de baten van de hogere schade- uitkering.

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsbericht. Bookmark de permalink.