Wat zijn de risico’s

Hoe gaat u om met uw bedrijfsrisico’s?

Ieder onderneming loopt risico’s. Dus uw onderneming ook. Als u weet wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op uw bedrijf en bedrijfsvoering, kunt u een afgewogen beslissing nemen hoe u omgaat met de risico’s binnen uw onderneming.

Breng de risico’s van uw onderneming in kaart
Uw onderneming is een complex geheel van vele facetten: huisvesting, rechtsvorm, personeel, marktomstandigheden, productieproces, enzovoort. Met een risicoanalyse van Kloosterboer Zekerheid Zonder Zorgen krijgt u heldere antwoorden op vragen als:

 • welke risico’s loopt uw bedrijf?
 • waarop hebben deze risico’s betrekking?
 • wat is de directe schade en wat is de gevolgschade (zoals verplichtingen niet na kunnen komen, schade aan uw imago) als dit risico werkelijkheid wordt?
 • wat is de kans dat het risico zich manifesteert?

Maak risico’s beheersbaar met onze risicoanalyse
Als specialist in bedrijfszekerheid kan Kloosterboer Zekerheid Zonder Zorgen u uitstekend ondersteunen bij het beheersbaar maken van de risico’s binnen uw bedrijf door middel van:

 • het uitvoeren van een uitgebreide risicoanalyse
 • het maken van voorstellen voor beheersbaarheid met antwoorden op vragen als
  • Is preventie mogelijk?
  • Tot welk kostenniveau kan uw bedrijf de risico’s zelf dragen?
  • Van welke verzekeringsoplossingen kunt u gebruik maken?
 • het uitvoeren van periodieke updates van de risicoanalyse
 • het opstellen van gerichte adviezen voor te nemen maatregelen

Een risicoanalyse maakt risico’s beheersbaar. Blijf de risico’s binnen uw onderneming de baas en maak gebruik van onze kennis. Maak een afspraak met Kloosterboer Zekerheid Zonder Zorgen in Scheemda voor een onafhankelijk advies over de risico’s binnen uw onderneming.