Brand

Verzeker uw bedrijfspand, inventaris en omzet

  • Uitgebreide risicoanalyse en preventieadvies mogelijk
  • Keuze uit vier dekkingen
  • Inventaris op basis van nieuwwaarde

Brandverzekering in het kort
Schade door brand, inbraak of storm kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Voor uw bedrijfspand en uw inventaris. Met de Brandverzekering verzekert u uw bedrijf tegen de meest voorkomende schadeoorzaken. U kunt een brandverzekering samenstellen uit de dekkingen die u nodig hebt. Bij de verzekering bieden we uitgebreid risicomanagement en preventieadvies.

Wat is verzekerd?
De Brandverzekering dekt schade door gebeurtenissen zoals brand, storm, wateroverlast en inbraak. Binnen de verzekering kunt u vier dekkingen toevoegen. Deze dekkingen kunt u ook als losse verzekering afsluiten. Bekijk voor de precieze dekking de informatie over de afzonderlijke verzekeringen.

  • Gebouwen: verzeker uw bedrijfspand tegen schade door brand, storm, wateroverlast, en vandalisme.
  • Inventaris & goederen: verzeker uw inventaris, machines en voorraden in uw gebouw
  • Glas: verzeker enkel en dubbel glas, speciaal glas en glazen toonbanken en vitrines tegen glasbreuk.
  • Contant geld: verzeker geldverlies door gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak, brand en aannemen van vals geld.
  • Huurdersbelang: verzeker schade aan zaken die u als huurder heeft aangebracht aan het gebouw.

Wilt u na schade uw bedrijf zo snel mogelijk weer draaiende hebben? Dan kunt u zich aanvullend verzekeren:

  • De Extra kostenverzekering vergoedt de kosten als u bijvoorbeeld na een brand tijdelijk bedrijfsruimte of computers moet huren om uw bedrijf te kunnen voortzetten.
  • De Reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten voor herstel van uw administratie of documenten als deze door schade verloren zijn gegaan.